Актуални новини от Община Тунджа

Сред приятели

News image

Официална делегация от община „Тунджа“, водена от заместник-кмета Станчо Ставрев, беше на посещение в побратимения Рузски административен район на Руската федерация. Посещението се осъществи по покана на администрацията на гр. ...

Актуални новини | Сряда, 1 Юли 2015

Прочети

Четвърти национален конкурс за рисунка „Моето АЗ“

News image

С богата изложба от рисунки приключи Четвъртия национален конкурс „Моето АЗ“, организиран от Община „Тунджа“ и Народно читалище „Светлина - 1928“ – село Роза. Конкурсът се организира в памет на ...

Актуални новини | Петък, 26 Юни 2015

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповед № РД-0803/23.06.2015 г. на кмета

Заповед № РД-0803/23.06.2015 г. на кмета на общината за определяне на изпълнител в проведен на основание чл.49, ал.1, т.2 и чл. 65, във връзка с чл.53, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП търг ...

Търгове | Вторник, 23 Юни 2015

Прочети

Търг на 26 юни 2015 г.

СОУ „ Свети   Паисий  Хилендарски”, община Тунджа, област Ямбол обявява Публичен търг за отдаване под наем на училищна  земеделска земя  в землището на с. Скалица от 10 /десет/ стопански години, ...

Търгове | Четвъртък, 18 Юни 2015

Прочети

Публичен търг за продажба на общински не

УТВЪРЖДАВАМ: /................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА" /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 05.06.2015г. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и ...

Търгове | Вторник, 9 Юни 2015

Прочети

Публичен търг за продажба на общински не

УТВЪРЖДАВАМ: /................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА" /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 05.06.2015г. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и ...

Търгове | Вторник, 9 Юни 2015

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията

  Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от 44 населени места на територията на община „Тунджа”.  РОП 00689-2015-0012 Документация Дата на публикуване:30.06.2015 г. Образци Дата на публикуване:30.06.2015 ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 30 Юни 2015

Прочети

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”

  Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Вторник, 30 Юни 2015

Прочети

„Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на авт

„Доставка на течни горива /бензин, дизел, газ – пропан бутан/ и смазочни материали за нуждите на автомобилния парк и друга техника на община „Тунджа”. РОП 00689-2015-0010 Документация Дата на публикуване 29.06.2015 ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Понеделник, 29 Юни 2015

Прочети

Ремонт на път JAM 3050 /ІІ-53, Калчево-Войника/Тамарино-Саранско-Граница община (Стралджа – Тунджа)

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път JAM 3050 /ІІ-53, Калчево-Войника/Тамарино-Саранско-Граница община (Стралджа – Тунджа) -Сламино – Каравелово /І-7/ от км 5+000 до км 7+250, І-ви етап от км. 5+000 ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Четвъртък, 25 Юни 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер