Актуални новини от Община Тунджа

С грижа за хората

News image

Социалната услуга „Дневен център за стари хора“ в с. Генерал Инзово, община „Тунджа”, организира безплатен медицински преглед на слуха за своите потребители и жители на селото. Инициативата, която се проведе ...

Актуални новини | Петък, 10 Октомври 2014

Прочети

Тържествено заседание на Националното сдружение на общините

News image

Кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев ще вземе участие в Тържествено заседание на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 9 и 10 октомври 2014 ...

Актуални новини | Четвъртък, 9 Октомври 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг за земеделски земи на 24 октомври 2

Повече информация за търга можете да намерите ...

Търгове | Сряда, 15 Октомври 2014

Прочети

Търгове на 24 октомври 2014

Повече информация за насрочените от община Тунджа за 24 октомври 2014 година търгове можете да намерите от следната ...

Търгове | Понеделник, 13 Октомври 2014

Прочети

Търгове на 18 септември 2014 г.

  УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/                                                                ГР.ЯМБОЛ: 08.09..2014год. На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-1000 от 08.09.2014год., Община „Тунджа” гр.Ямбол О Б Я В Я В ...

Търгове | Четвъртък, 11 Септември 2014

Прочети

Пореден търг в „Тунджа“

30 046 лева са очакваните постъпления от годишен наем от проведените на 21 август публични търгове с явно наддаване в община „Тунджа“. При засилен интерес премина търгът за отдаване под наем ...

Търгове | Петък, 22 Август 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

Открита процедура с предмет: „Изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими,

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00689-2014-0013 Обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи ...

Обществени поръчки след 1.10.2014 г. | Петък, 10 Октомври 2014

Прочети

Заповед № РД-1163/09.10.2014г.

  Заповед № РД-1163/09.10.2014г. - за определяне на изпълнител на класирания на първо място кандидат в проведен открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейност ...

Обществени поръчки след 1.10.2014 г. | Петък, 10 Октомври 2014

Прочети

Отваряне на ценови оферти на 10 октомври 2014 г.

  На 10.10.2014 г. в 9:30 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж от административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 ще бъдат отворени ...

Обществени поръчки след 1.10.2014 г. | Вторник, 7 Октомври 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер