Актуални новини от Община Тунджа

Седем години от откриването на първият Дневен център за възрастни хора в „Тунджа“

News image

Дневният център за възрастни хора в с. Генерал Инзово, община „Тунджа“, отбеляза своя седми рожден ден. Празника споделиха кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, кметът на селото ...

Актуални новини | Сряда, 2 Септември 2015

Прочети

Отменени са всички такси в детските заведения в община „Тунджа“

News image

От първи септември 2015 г., по предложение на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев и с Решение на Общинския съвет са отменени всички такси за посещаване на детски заведения на ...

Актуални новини | Вторник, 1 Септември 2015

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Резултати от търгове в Община „Тунджа“

На проведените днес търгове в Община „Тунджа“ бяха продадени пет имота в землището на с. Победа (лесопарк „Бакаджик“), две дворни места в село Симеоново, земеделска земя в землището на с. ...

Търгове | Вторник, 25 Август 2015

Прочети

Търг на 25 август 2015 г.

УТВЪРЖДАВАМ: /................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА" /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 14..08.2015г. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и ...

Търгове | Понеделник, 17 Август 2015

Прочети

Търгове на 25 август 2015 г.

Пет броя нови търгове са насточени със заповед на кмета на община Тунджа за 25 август 2015 г. Повече информация за търговете можете да намерите от следната връзка: Търгове 25.08.2015 ...

Търгове | Вторник, 11 Август 2015

Прочети

Търг на 24 юли 2015 г.

Нов търг е насрочен за 24 юли 2015 г. в община Тунджа. Повече информация за търга можете да получите от прикачения файл: Търг ...

Търгове | Сряда, 15 Юли 2015

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Ремонт на плосък покрив на общинска сграда, находяща се в УПИ Х-242, кв. 17 по ПУП на с. Кабиле, Общ

Публична покана с предмет: "Ремонт на плосък покрив на общинска сграда, находяща се в УПИ Х-242, кв. 17 по ПУП на с. Кабиле, Община "Тунджа" ID 9045295 Документация Дата на публикуване: ...

Публични покани | Четвъртък, 27 Август 2015

Прочети

Комплексно почистване на административна сграда на Община "Тунджа" находяща се в гр. Ямбол, пл. "Осв

Публична покана с  предмет: "Комплексно почистване на административна сграда на Община "Тунджа" находяща се в гр. Ямбол, пл. "Освобождение" №1 и други сгради общинска собственост" ID 9045213 Документация Дата на публикуване: ...

Публични покани | Вторник, 25 Август 2015

Прочети

Преустройство и ремонт на СОУ "Св. Паийсии Хилендарски", находящо се в УПИ І-213, кв.29 по ПУП на с.

Публична покана с предмет: "Преустройство и ремонт на СОУ "Св. Паийсии Хилендарски", находящо се в УПИ І-213, кв.29 по ПУП на с. Скалица, Община "Тунджа" ID9045036 Документация Дата на публикуване: 19.08.2015 ...

Публични покани | Сряда, 19 Август 2015

Прочети

Ремонт на покрив и вътрешни работи на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо се в УПИ І-135, кв. 12

  Публична покана с предмет: "Ремонт на покрив и вътрешни работи на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", находящо се в УПИ І-135, кв. 12 по ПУП на с. Дражево, Община ...

Публични покани | Сряда, 19 Август 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер