Актуални новини от Община Тунджа

Здравей, Септември!

News image

„Здравей, Септември!“ – под този надслов премина денят 15 септември за децата от ЦДГ „Звездица“ в с. Скалица и потребителите та Дневния център за стари хора в селото. Идеята да ...

Актуални новини | Вторник, 16 Септември 2014

Прочети

Нови финансови стимули за децата на „Тунджа“

News image

На 15 септември 2014 г., денят в който беше открита новата учебна година, Община „Тунджа” за пореден път подкрепи своите ученици и студенти, постигнали високи резултати в областта на образованието, ...

Актуални новини | Вторник, 16 Септември 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търгове на 18 септември 2014 г.

  УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/                                                                ГР.ЯМБОЛ: 08.09..2014год. На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-1000 от 08.09.2014год., Община „Тунджа” гр.Ямбол О Б Я В Я В ...

Търгове | Четвъртък, 11 Септември 2014

Прочети

Пореден търг в „Тунджа“

30 046 лева са очакваните постъпления от годишен наем от проведените на 21 август публични търгове с явно наддаване в община „Тунджа“. При засилен интерес премина търгът за отдаване под наем ...

Търгове | Петък, 22 Август 2014

Прочети

Търгове на 21 август 2014

Търгове ще се проведат на 21 август 2014 г. в община Тунджа. Повече информация можете да намерите в прикачените фсйлове: ТЪРГ 1 ТЪРГ 2 ТЪРГ 3 ТЪРГ ...

Търгове | Понеделник, 11 Август 2014

Прочети

Търг с явно наддаване за продажба на общ

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Петък, 18 Юли 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Заповед № РД-1042/17.09.2014г.

  Заповед № РД-1042/17.09.2014г. - за определяне на изпълнител на класирания на първо място кандидат в проведен открит конкурс по реда на Глава втора, Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Сряда, 17 Септември 2014

Прочети

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж”

„Доставка на хляб и хранителни продукти за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. Победа, Община ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Понеделник, 8 Септември 2014

Прочети

Публична покана с предмет„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи н

Публична покана с предмет„Извършване на ремонт, включващ: подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II-124,кв.15 по ПУП на с. Голям Манастир и селска ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 2 Септември 2014

Прочети

Публична покана с предмет: „Доставка на видео техника - 9 броя /проектори/ по Проект „Дъга на толера

  Публична покана с предмет: „Доставка на видео техника - 9 броя /проектори/ по Проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 2 Септември 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер