Актуални новини от Община Тунджа

Урок по родолюбие

News image

На 20.10.2014 год., учениците от 4 и 5 клас, влючени в III и IV полуинтернатни групи при Основно училище „Васил Левски“ с. Тенево, които работят по Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на ...

Актуални новини | Четвъртък, 23 Октомври 2014

Прочети

Приключи Първият национален събор – надсвирване за тъпанджии „Ангел Кръстев”.

News image

Старт на събора даде на 17 октомври в с. Кабиле богат концерт, в който взеха участие оркестър „Кабиле” с ръководител Иван Ханджиев – инициатори за събора, Ансамбъл за автентичен фолклор ...

Актуални новини | Понеделник, 20 Октомври 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг за земеделски земи на 24 октомври 2

Повече информация за търга можете да намерите ...

Търгове | Сряда, 15 Октомври 2014

Прочети

Търгове на 24 октомври 2014

Повече информация за насрочените от община Тунджа за 24 октомври 2014 година търгове можете да намерите от следната ...

Търгове | Понеделник, 13 Октомври 2014

Прочети

Търгове на 18 септември 2014 г.

  УТВЪРЖДАВАМ: /.........................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/                                                                ГР.ЯМБОЛ: 08.09..2014год. На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-1000 от 08.09.2014год., Община „Тунджа” гр.Ямбол О Б Я В Я В ...

Търгове | Четвъртък, 11 Септември 2014

Прочети

Пореден търг в „Тунджа“

30 046 лева са очакваните постъпления от годишен наем от проведените на 21 август публични търгове с явно наддаване в община „Тунджа“. При засилен интерес премина търгът за отдаване под наем ...

Търгове | Петък, 22 Август 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Публична покана: "Ремонт на дървена покривна конструкция на административна сграда –кметство, находя

 "Ремонт на дървена конструкция на административна сграда –кметство, находяща се в УПИ II, кв.28 по ПУП на с. Болярско и сградата на Народно читалище „Изгрев-1928”, находяща се в УПИ I, ...

Публични покани | Четвъртък, 23 Октомври 2014

Прочети

Публична покана „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за деца от І-ва до по

Публична покана с предмет:„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за директна консумация за деца от І-ва до подготвителна група в общинските детски градини и за децата в подготвителна група и ...

Публични покани | Вторник, 21 Октомври 2014

Прочети

Вътрешни правила

Вътрешни правила

Вътрешни правила и документи | Вторник, 14 Октомври 2014

Прочети

Открита процедура с предмет: „Изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими,

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00689-2014-0013 Обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане на 10 еднофамилни жилищни сгради за настаняване на уязвими, малцинствени, социално слаби групи и други групи ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Петък, 10 Октомври 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер