Актуални новини от Община Тунджа

Стартира заплащането на задълженията през 2015 година

News image

От днес, 26.01.2015 година, в Община „Тунджа“ стартира заплащането на задълженията за данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци за 2015 година. Законът дава възможност задълженията ...

Актуални новини | Понеделник, 26 Януари 2015

Прочети

„Бабинден” в Генерал Инзово

News image

На 21 януари се отбелязва Деня на родилната помощ. В календара на народа той е известен повече като „бабинден”- празник почитан от всички жени и най-вече от всяка баба – ...

Актуални новини | Четвъртък, 22 Януари 2015

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг на 16 януари 2015 за продажба и отд

  На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0005 от 06.01.2015год. на Кмета ...

Търгове | Сряда, 7 Януари 2015

Прочети

Търг на 12 декември 2014 г.

УТВЪРЖДАВАМ:  /………………/ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 02.12.2014год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Сряда, 3 Декември 2014

Прочети

Заповед № РД-1369/02.12.2014г.

  Заповед № РД-1369/02.12.2014г. - за определяне на изпълнител на класирания на първо място кандидат в проведен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в общински имот ...

Търгове | Вторник, 2 Декември 2014

Прочети

Търг земеделски земи на 25 ноември 2014

  З А П О В Е Д № РД-1279 гр.Ямбол, 10.11.2014 год.   На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24 а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и ...

Търгове | Петък, 14 Ноември 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Договор №1/14.01.2015г

Договор №1/14.01.2015г.  с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на софтуерен модул „Местни данъци и такси”. Договор Публикувано на: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Понеделник, 26 Януари 2015

Прочети

Договор №179/30.12.2014г

  Договор №179/30.12.2014г. с предмет:"Специализирани прегледи и обследвания при подадена заявка на настанените лица в ДСХ Болярско". Договор Публикувано на: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети

Договор №178/30.12.2014г

  Договор №178/30.12.2014г. с предмет: "Психологична консултация и обследвания на настанените лица в ДСХ Болярско". Договор Публикувано на: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети

Договор №177/30.12.2014г

  Договор №177/30.12.2014г с предмет: „ Изготвяне на работен проект за основен ремонт на Път JAM 3050 / II – 53, Калчево – Войника / Тамарино – Саранско – Граница общ. ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер