Актуални новини от Община Тунджа

Стартира отново „ Лятно училище” по проекта за социално включване „Желани пространства”

News image

Стартира отново „ Лятно училище" по проекта за социално включване „Желани пространства" - комплексен модел на интегриран подход за реализирането на ефективни политики за детето и семейството в малките населени ...

Актуални новини | Понеделник, 27 Юли 2015

Прочети

Ефективeн модел на родителско участие в общинските средищни училища

News image

Община „Тунджа" кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура 33.14-2015 за набиране на проектни предложения на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на ...

Актуални новини | Понеделник, 27 Юли 2015

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг на 24 юли 2015 г.

Нов търг е насрочен за 24 юли 2015 г. в община Тунджа. Повече информация за търга можете да получите от прикачения файл: Търг ...

Търгове | Сряда, 15 Юли 2015

Прочети

Заповед № РД-0803/23.06.2015 г. на кмета

Заповед № РД-0803/23.06.2015 г. на кмета на общината за определяне на изпълнител в проведен на основание чл.49, ал.1, т.2 и чл. 65, във връзка с чл.53, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП търг ...

Търгове | Вторник, 23 Юни 2015

Прочети

Търг на 26 юни 2015 г.

СОУ „ Свети   Паисий  Хилендарски”, община Тунджа, област Ямбол обявява Публичен търг за отдаване под наем на училищна  земеделска земя  в землището на с. Скалица от 10 /десет/ стопански години, ...

Търгове | Четвъртък, 18 Юни 2015

Прочети

Публичен търг за продажба на общински не

УТВЪРЖДАВАМ: /................../ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА" /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 05.06.2015г. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа"-Ямбол и ...

Търгове | Вторник, 9 Юни 2015

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община "Тунджа" по обособени поз

Публична покана с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради, находящи се на територията на Община „Тунджа“, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - „Ремонт на покриви на административна ...

Публични покани | Петък, 24 Юли 2015

Прочети

„Доставка на строителни материали за нуждите на община „Тунджа”

  „Доставка на строителни материали за нуждите на община „Тунджа”ID 9044132 Документация Дата на публикуване:22.07.2015г. Образци Дата на публикуване: ...

Публични покани | Сряда, 22 Юли 2015

Прочети

„Подмяна на дограма и вътрешни работи на пенсионерски клуб, находящ се в УПИ – 8 – 114, кв. 15 по ПУ

  „Подмяна на дограма и вътрешни работи на пенсионерски клуб, находящ се в УПИ – 8 – 114, кв. 15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа” ID 9044133 Документация Дата на ...

Публични покани | Сряда, 22 Юли 2015

Прочети

Ремонт на плосък покрив на общинска сграда–„Младежки дом”, находяща се в УПИ-8,кв.35 по ПУП на с.Без

„Ремонт на плосък покрив на общинска сграда–„Младежки дом”, находяща се в УПИ-8,кв.35 по ПУП на с.Безмер” ID9043860 Документация Дата на публикуване: 15.07.2015 г. Образци Дата на публикуване: 15.07.2015 ...

Публични покани | Сряда, 15 Юли 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер