Актуални новини от Община Тунджа

Очакват се нови приходи в общинския бюджет

News image

Срещу 11 900 лева годишна наемна цена бяха отдадени под наем за срок от пет години четири язовира в землищата на селата Маломир, Робово, Роза и Чарган. Предстои кметът на община „Тунджа“ ...

Актуални новини | Четвъртък, 24 Юли 2014

Прочети

Лятно надпяване в Скалица

News image

Денят е 24 юли. Слънцето прижюря от сутринта и предвещава горещ летен ден. Жегата обаче не попречи за осъществяване на поредната среща между потребителите на Дневен център за стари хора ...

Актуални новини | Четвъртък, 24 Юли 2014

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търг с явно наддаване за продажба на общ

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Петък, 18 Юли 2014

Прочети

Публичен търг за предоставяне под наем н

УТВЪРЖДАВАМ: /………………/ КМЕТ НА ОБЩИНА “ТУНДЖА”: /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/  ГР. ЯМБОЛ 14.07.2014год.   На основание чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и ...

Търгове | Петък, 18 Юли 2014

Прочети

Успешен търг в „Тунджа“

57 928 лева са очакваните годишни приходи от отдадените под наем общински земи на публичния търг в община „Тунджа“. При засилен интерес от страна на участниците в търга, бяха наети 28 ...

Търгове | Сряда, 16 Юли 2014

Прочети

Търг за отдаване под наем на земеделски

З А П О В Е Д № РД-…………. гр.Ямбол, ……………….2014 год.   На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 48...

Търгове | Петък, 4 Юли 2014

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Отваряне на ценови оферти на 1 август

На 01.08.2014 г. в 09:30 часа в заседателната зала, находяща се на II етаж в административната сграда на Община „Тунджа”, в гр. Ямбол, пл.„Освобождение” № 1 ще бъдат отворени ценовите ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Четвъртък, 31 Юли 2014

Прочети

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на общински строеж: „Основен ремонт на

Публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор на общински строеж: „Основен ремонт на път JAM 2089-І етап от км 3+650 до км 3+840; км 4+110 до км 4+300; км ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 22 Юли 2014

Прочети

Публична покана с предмет: „Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и дов

  Публична покана с предмет: „Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на селски здравни служби на територията на община „Тунджа”, както следва: Селска здравна служба находяща ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 22 Юли 2014

Прочети

Публична покана с предмет: „„Комплексно почистване на административната сграда на Община „Тунджа”

Публична покана с предмет: „„Комплексно почистване на административната сграда на Община „Тунджа” находяща се в гр. Ямбол, пл. “Освобождение“ № ...

Обществени поръчки - Профил на купувача | Вторник, 22 Юли 2014

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер