Актуални новини от Община Тунджа

С грижа към четириногите

News image

Общинският приют за безстопанствени животни в с. Роза, Община „Тунджа“, вече предоставя възможност на любителите и приятелите на четириногите безвъзмездно да си осиновяват любимец. Общо 40 кучета, които до скоро са ...

Актуални новини | Четвъртък, 26 Март 2015

Прочети

Футболен маратон в село Роза

News image

В продължение на два дни, на 24 и 25.03.2015 г., в с. Роза, община „Тунджа“, се проведе общинското първенство по футбол за ученици от двете възрастови групи: V-VІІ клас и ...

Актуални новини | Сряда, 25 Март 2015

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Резултати от търгове в Община „Тунджа“

Нови 11 256 лева се очакват да постъпят в Община „Тунджа“ след проведените на 10.03.2015 г. публични търгове с явно наддаване. Продадени бяха две дворни места – в Дражево и Търнава, срещу ...

Търгове | Сряда, 11 Март 2015

Прочети

Търгове в община Тунджа на 10 март 2015

УТВЪРЖДАВАМ:  / п /  КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА”:  /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР.ЯМБОЛ: 25.02.2015г. На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-0256 от 25.02.2015г., Община „Тунджа” гр.Ямбол О Б Я В Я В АМ: Публичен търг за ...

Търгове | Четвъртък, 26 Февруари 2015

Прочети

Резултати от проведените в Община „Тундж

5 212.60 лв. годишен наем се очаква да постъпят в общинския бюджет при отдадени 8 имота с площ 154,137 дка земеделска земя от проведения търг в Община „Тунджа“. Отдадените за срок ...

Търгове | Сряда, 25 Февруари 2015

Прочети

Търгове в община Тунджа на 24 февруари 2

УТВЪРЖДАВАМ:   /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ  09.02.2015 год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол ...

Търгове | Сряда, 11 Февруари 2015

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

„Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „ДСХ” и „ДСП” - с. Болярско”, СП „Домашен социален

  Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на „Дом стари хора” и „Домашен социален патронаж” - с. Болярско”, Социално предприятие „Домашен социален патронаж” - с. ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Петък, 27 Март 2015

Прочети

„Доставка на нова специализирана техника за нуждите на община „Тунджа”, както следва: 5 броя моторни

  „Доставка на нова специализирана техника за нуждите на община „Тунджа”, както следва: 5 броя моторни коси, 5 броя моторни косачки, 3 броя моторни триони, 1 брой моторен свредел и 1 ...

Публични покани | Четвъртък, 26 Март 2015

Прочети

„Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на админис

„Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на административна сграда на кметство, находяща се в УПИ I, кв. 34 по ПУП на с. Маломир, Община ...

Публични покани | Четвъртък, 26 Март 2015

Прочети

“Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на сграда

 “Извършване на ремонт включващ: покривни работи, подмяна на дограма и довършителни работи на сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находящо се в УПИ 1, кв. 63 по ПУП на ...

Публични покани | Сряда, 25 Март 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер