Актуални новини от Община Тунджа

Дражево "Участва и променя"

News image

Ние УЧАСТВАМЕ в живота в на училището! Ние го ПРОМЕНЯМЕ! Към ПО- ДОБРО! Около тази идея се обединиха едни най-ентусиазираните ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с.Дражево ...

Актуални новини | Събота, 28 Февруари 2015

Прочети

Продължават спортните надпревари в Община „Тунджа“

News image

В продължение на два дни - 26 и 27.02.2015 г., в ОУ „Васил Левски”, с. Тенево, се проведе общинско първенство по волейбол за ученици V -VІІ и VІІІ-Х клас от ...

Актуални новини | Петък, 27 Февруари 2015

Прочети
next
prev

Актуални търгове

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

Търгове в община Тунджа на 10 март 2015

УТВЪРЖДАВАМ:  / п /  КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА”:  /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ ГР.ЯМБОЛ: 25.02.2015г. На основание чл.65 от НРПУРИВОС и Заповед № РД-0256 от 25.02.2015г., Община „Тунджа” гр.Ямбол О Б Я В Я В АМ: Публичен търг за ...

Търгове | Четвъртък, 26 Февруари 2015

Прочети

Резултати от проведените в Община „Тундж

5 212.60 лв. годишен наем се очаква да постъпят в общинския бюджет при отдадени 8 имота с площ 154,137 дка земеделска земя от проведения търг в Община „Тунджа“. Отдадените за срок ...

Търгове | Сряда, 25 Февруари 2015

Прочети

Търгове в община Тунджа на 24 февруари 2

УТВЪРЖДАВАМ:   /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА  „ТУНДЖА” /ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ/ ГР. ЯМБОЛ  09.02.2015 год. На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол ...

Търгове | Сряда, 11 Февруари 2015

Прочети

Търг на 16 януари 2015 за продажба и отд

  На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-0005 от 06.01.2015год. на Кмета ...

Търгове | Сряда, 7 Януари 2015

Прочети

Обществени поръчки – Профил на купувача

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next

„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа”

„Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа” РОП 00689-2015-0001 Документация Дата на публикуване: 27.02.2015г.Образци Дата на публикуване: ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Петък, 27 Февруари 2015

Прочети

„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на община „Тунджа”

„Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на община „Тунджа” РОП 00689-2015-0001 Решение Дата на публикуване 05.02.2015г. Обявление Дата на публикуване 05.02.2015г. Документация: Дата на публикуване 05.02.2015г.  Образци: Дата на публикуване ...

Процедури за възлагане на обществени поръчки | Четвъртък, 5 Февруари 2015

Прочети

Договор №179/30.12.2014г

  Договор №179/30.12.2014г. с предмет:"Специализирани прегледи и обследвания при подадена заявка на настанените лица в ДСХ Болярско". Договор Публикувано на: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети

Договор №178/30.12.2014г

  Договор №178/30.12.2014г. с предмет: "Психологична консултация и обследвания на настанените лица в ДСХ Болярско". Договор Публикувано на: ...

Договори, сключени по реда на чл. 14 ал. 5 от ЗОП | Събота, 24 Януари 2015

Прочети
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер